GENERATOR VANDREHJEM - VILKÅR & BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (betingelser) udgør det grundlag, som Generator (som defineret nedenfor) vil stille indkvartering på sine vandrehjem til rådighed på samt levere andre produkter og serviceydelser på, til kunder (som defineret nedenfor) og gæster (som defineret nedenfor). Ved at foretage en reservation (som defineret nedenfor) accepterer kunden disse betingelser.

1 Fortolkning

1.1 I disse vilkår og betingelser betyder nedenstående udtryk følgende, medmindre sammenhængen kræver en anden fortolkning:

“Ankomstdato” henviser til den dato, som kundens ophold på vandrehjemmet starter på, ifølge reservationsoplysningerne.

“Reservation” henviser til kundens reservation af indkvartering samt reservation af andre produkter og serviceydelser oplyst i reservationen, som er accepteret af Generator.

“Reservationsoplysninger” henviser til reservationsoplysninger, herunder antal gæster, antal værelser, opholdets varighed på vandrehjemmet og alle andre produkter og/eller serviceydelser, der er inkluderet i reservationen.

“Udgifter” henviser til de udgifter, som kunden skal betale i forbindelse med reservationen.

“Kontrakt” henviser til kontrakten mellem kunden og Generator i forbindelse med reservationen.

“Kunde” henviser til den person, der foretager reservationen.

“Generator” henviser til Generator Hostels Limited (registreret virksomhedsnummer 03192617) eller en anden virksomhed i den samme gruppe virksomheder som Generator, der driver vandrehjemmet.

“Gæster” henviser til kunden eller tredjeparter, som de inviterer ind på vandrehjemmet i forbindelse med reservationen.

“Vandrehjem” henviser til det vandrehjem, der ejes eller drives af Generator på det sted, der er oplyst i reservationen.

2 Reservationer

2.1 Kunder kan reservere på Generators hjemmeside eller ved at kontakte Generators personale på vandrehjemmet.

2.2 Når kunden reserverer, skal han oplyse identifikationsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til navn, adresse, kontakttelefonnummer og e-mailadresse.

2.3 Ingen reservation accepteres, medmindre og indtil Generator bekræfter sin accept og oplyser et reservationsnummer. På det tidspunkt vil kontrakten blive oprettet.

2.4 I henhold til klausul 4 vil Generator inden for rimelighedens grænser gøre, hvad der er muligt, for at imødekomme enhver anmodning fra kunden om reservationsændringer, men anmodninger om ændring af datoerne for opholdet eller opholdets varighed, eller tilføjelse af produkter og/eller serviceydelser imødekommes under forudsætning af, at disse er tilgængelige, og kunden skal betale Generators standardpris på det givne tidspunkt for forlængelse af opholdet og/eller produkter og/eller serviceydelser.

2.5 Når senge reserveres på en sovesal, vil Generator forsøge at placere personer med samme reservation på samme sovesal, men det kan dog ikke garanteres.

3 Gebyrer og betaling

3.1 Udgifter vil blive oplyst til kunden af Generator, når kunden har foretaget sin reservation.

3.2 Medmindre andet er aftalt med Generator, vil udgifter udelukkende dække indkvartering på vandrehjemmet. Kunden kan yderligere pådrage sig udgifter, herunder, uden begrænsning, udgifter for måltider, roomservice og trådløs internetforbindelse (“Tillægsudgifter”).

3.3 Kunder vil blive informeret om tillægsudgifternes beløb, før de pådrages.

3.4 Reservationer foretages under forudsætning af, at kunden: betaler samtlige udgifter på forhånd eller, hvis Generator accepterer denne mulighed, betaler et reservationsgebyr og/eller depositum; og oplyser gyldige betalingskort- eller kreditkortoplysninger, som betaling for udgifter eller samtlige udgifter og eventuelle tillægsudgifter kan trækkes på, når kunden tjekker ind på vandrehjemmet eller på reservationstidspunktet.

3.5 Hvis samtlige udgifter ikke blev betalt ved reservationen, skal de betales med det samme, når kunden tjekker ind på vandrehjemmet. Tillægsudgifter skal betales, enten når de opstår, eller hvis Generator giver mulighed for det, når kunden tjekker ud af vandrehjemmet.

3.6 Følgende betalingsmetoder accepteres af Generator

3.6.1 Kreditkort og betalingskort
Amsterdam, Berlin Prenzlauer Berg, Berlin Centrum, København, Hamborg, London, Paris & Venedig:

  • American Express, Diners Club, Visa og Mastercard.
  • Barcelona & Dublin:
  • Diners Club, Visa og Mastercard

Stockholm
VISA og Mastercard kreditkort og betalingskort accepteres i Stockholm.

3.6.2 Kontanter, kreditkort eller betalingskort, hvis kunden betaler personligt på vandrehjemmet.

3.7 Det oplyses, at der ved alle reservationer af ophold på 10 dage eller derover på vores vandrehjem i Paris betales et depositum på 10%. Dette gælder for begge betalingsmetoder (første betalingsmetode: ‘Betal nu’, ‘Bedste pris: Kan ikke refunderes’; anden betalingsmetode: ‘Betal senere’, ‘Fleksibel pris: Gratis aflysning’). Dette depositum refunderes ikke.

4 Aflysning

4.1 I henhold til klausul 4.2 kan kunden aflyse reservationen uden strafgebyr, hvis Generator informeres mere end et døgn (24 timer) før kl. 14 (lokal tid) på ankomstdatoen. I så tilfælde vil Generator refundere alle forudbetalte beløb til kunden, med undtagelse af reservations- eller aflysningsgebyret.

4.2 Hvis kunden er blevet tilbudt en discountpris uden mulighed for at aflyse reservationen, så kan reservationen ikke annulleres, og alle udgifter i forbindelse med reservation skal betales under forudsætning af, at kunden er blevet informeret om disse betingelser.

4.3 Hvis kunden ikke har givet tilstrækkeligt varsel om aflysning, som angivet i klausul 4.1, eller ikke ankommer til vandrehjemmet i tide, vil reservationen blive annulleret, og kunden skal i så fald betale vandrehjemmet et beløb svarende til udgifterne i forbindelse med den første overnatning på vandrehjemmet.

4.4 Generator kan til enhver tid aflyse en reservation, hvis der ikke længere er plads på grund af omstændigheder uden for Generators kontrol. I så fald skal Generator refundere det samlede beløb, som kunden har betalt for at dække udgifter og reservationsgebyr.

4.5 Generator kan til enhver tid aflyse reservationen, hvis de betalingsoplysninger, kunden har oplyst i henhold til klausul 3.4.2, er ugyldige, og kunden ikke kan opgive alternative gyldige oplysninger.

5 Ind- og udtjekning

5.1 Hotellets gæster tjekker ind på vandrehjemmet kl. 14. Det er muligt at tjekke ind før kl. 14 efter forhåndsaftale med Generator og med forbehold for, at hele udvalget af serviceydelser og faciliteter på vandrehjemmet ikke er tilgængeligt før det normale indtjekningstidspunkt.

5.2 Hotellets gæster tjekker ud fra vandrehjemmet kl. 10. Det er muligt at tjekke ud senere, hvis det aftales på forhånd mod et tillægsgebyr, afhængigt af om der er ledige værelser. (Hvis en gæst undlader at tjekke ud kl. 10 uden forhåndsaftale, kan det medføre opkrævning af betaling for en ekstra overnatning til standardpris)

6 Regler på vandrehjemmet

6.1 Gyldigt foto til identifikation i form af kørekort eller pas skal fremvises, når man tjekker ind.

6.2 Kunder skal opføre sig ordentligt og sikre sig, at deres gæster ligeledes opfører sig fornuftigt og ansvarligt på vandrehjemmet, så de ikke forstyrrer andre gæster. Hvis dette krav ikke respekteres, kan gæster blive bedt om at forlade vandrehjemmet. I så fald skal gæsten øjeblikkeligt betale alle udgifter og tillægsudgifter.

6.3 Rygning er forbudt på vandrehjemmet, med undtagelse af de dertil indrettede rygeområder.

6.4 Kunden er ansvarlig for alle tab og skader forårsaget af gæster, eller gæsters besøgende på hotellet. Gæsten kan stilles til ansvar for Generators rimelige omkostninger for reparationer, rengøring og erstatning af Generators ejendom, som gæsten har skadet, tilsmudset eller mistet.

6.5 Dyr er ikke tilladt på vandrehjemmet, med undtagelse af førerhunde. Generator accepterer ikke reservationer foretaget af personer under 16 år. Personer under 18 år må ikke opholde sig på sovesale. De kan dog opholde sig på private værelser, hvis de ledsages af en voksen over 18 år. Hvis du er mellem 16 og 18 år og vil opholde dig på et privat værelse, skal du have skriftligt samtykke fra dine forældre eller din værge. I Paris må personer under 18 år ikke opholde sig på sovesale. De kan dog opholde sig på private værelser, hvis de ledsages af en voksen over 18 år. Hvis denne regel ikke overholdes, vil det automatisk føre til aflysning uden refundering.

7 Mad og drikkevarer

7.1 Medmindre andet er aftalt med Generator, indeholder udgifterne ikke mad og drikkevarer.

7.2 Kunder og deres gæster må kun indtage mad og drikkevarer købt hos Generator på vandrehjemmet. Ingen mad og drikkevarer købt uden for vandrehjemmet må indtages hos Generator.

8 Handicappede gæster

8.1 Generator overholder al lovgivning om behandling og varetagelse af handicappede gæster.

8.2 Kunder med særlige behov forårsaget af deres handicap bør informere ledelsen på vandrehjemmet før ankomstdatoen.

9 Generators ansvar

9.1 Intet i disse betingelser begrænser eller udelukker Generators ansvar for: (a) død eller personskade forårsaget på grund af Generators eller Generators medarbejderes, underleverandørers eller agenters forsømmelighed; (b) svindel eller svigagtig vildledning; eller (c) andre tilfælde, hvor det ville være ulovligt for vandrehjemmet at begrænse eller afvise sit ansvar.

9.2 Hvis Generator overtræder disse betingelser eller udviser forsømmelighed, er Generator ansvarlig for kundens tab og skaber, som er en forudsigelig følge af overtrædelse eller forsømmelse, men Generator kan ikke stilles til ansvar for uforudsigelige tab og skader. Tab eller skader er forudsigelige, hvis de er en åbenlys konsekvens af Generators overtrædelse af disse betingelser, eller hvis Generator og kunden tog højde for dem, da de indgik aftalen.

9.3 Kunden accepterer, at Generator kun leverer faciliteter, produkter og serviceydelser til kunden til privat brug, og kunden kan ikke stille Generator til ansvar for tab af fortjeneste, salg, forretningsstandsning eller forretningsmuligheder.

10. Personlige oplysninger

10.1 Generators behandling af kundeoplysninger følger den svenske lov om personlige oplysninger (1998: 204).

10.2 Kunden accepterer hermed, at Generator indsamler kundens personlige oplysninger såsom navn, efternavn, e-mailadresse, socialsikringsnummer, kundenummer, adresse, kontaktoplysninger samt kontooplysninger og IP-nummer.

10.3 De personlige oplysninger anvendes af Generator til at udføre aftalen, til markedsføringsformål samt til statistikker og produktudvikling. Generator har ret til at dele dine personlige oplysninger med sine partnere med henblik på reklame og promotion.

10.4 De personlige oplysninger kan analyseres og grupperes med henblik på udvælgelse, prioritering og planlægning af Generators markedsføring, eller såkaldt Generator, "profiling".

10.5 Som kunde hos Generator accepterer du at modtage markedsføringsoplysninger per post, telefon eller e-mail og tekstbeskeder samt andre digitale kanaler. Markedsføring via e-mail og tekstbeskeder reguleres af den svenske markedsføringslov. Dine personlige oplysninger kan videregives til alle Generator-koncernens kontorer.

10.6 Personlige oplysninger videregives til de svenske myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen eller pålægges gennem officielle ordrer.

11 Generelt

11.1 Kundens rettigheder som forbruger under forbrugerbeskyttelseslovgivningen, som træder i kraft fra tid til anden, påvirkes ikke af kontraktens betingelser.

11.2 Generator kan overføre sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til en anden organisation, men skal til enhver tid informere kunden, hvis det sker, og det vil ikke påvirke kundens rettigheder ifølge kontrakten.

11.3 Generator er ikke ansvarlig over for kunden, hvis Generator undlader at varetage sine forpligtelser eller bliver forsinket, hvis en sådan undladelse eller forsinkelse er forårsaget af en hændelse uden for Generators kontrol (herunder, uden begrænsning, ekstreme ufavorable vejrforhold, faglige aktioner eller naturkatastrofer). Hvis en sådan hændelse forhindrer Generator i at gennemføre reservationen, kan hver part opsige kontrakten.

11.4 Generator kan, fra tid til anden, ændre disse betingelser uden varsel. Dog vil den gældende version af betingelserne på reservationstidspunktet fortsat gælde for kontrakten. Kunder rådes til at læse den opdaterede version af disse betingelser på Generators hjemmeside, før de foretager en reservation.

11.5 Generator opfylder sine forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven 1998 (the “Loven”) om databeskyttelse. Generator vil udelukkende behandle personlige oplysninger (som defineret i Loven) i forbindelse med kunder og gæster udelukkende med henblik på at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i forbindelse med kontrakten. Generator må ikke videregive disse personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre de leverer serviceydelser til Generator, såsom juridisk rådgivning.

11.6 Selv om Generator ikke håndhæver disse betingelser, betyder det på ingen måde, at Generator giver afkald på sin ret til på et senere tidspunkt at håndhæve den pågældende bestemmelse eller andre bestemmelser i disse betingelser. En sådan undladelse kan på ingen måde opfattes som afkaldsgivelse på at håndhæve sine rettigheder i forbindelse med tidligere eller fremtidige overtrædelser og udgør ikke fortsat afkaldsgivelse.

11.7 Hvis en bestemmelse i disse betingelser af en kompetent myndighed vurderes til at være ugyldig eller umulig at håndhæve, helt eller delvist, vil det ikke påvirke gyldigheden af de andre bestemmelser i disse betingelser og gyldigheden af resten af den pågældende bestemmelse påvirkes ikke.

11.8 Denne kontrakt (herunder alle ikke-kontraktuelle sager og forpligtelser der måtte opstå eller forbindes hermed) er underlagt og skal fortolkes i henhold til engelsk og walesisk lovgivning, og domstole i England og Wales har jurisdiktion til at afgøre alle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed (herunder ikke-kontraktuelle sager).

11.9 Ingen person, der ikke er part i kontrakten, har rettigheder i forbindelse med denne. 

14. Winter Promotion 20% OFF

14.1   20% OFF all properties subject to availability
14.2   Reservation must be made 3+ days prior to arrival date
14.3   2 nights minimum stay
14.4   Not applicable with any other promotions
14.5   Stay dates: Nov. 10th 2019 to Mar. 28th 2020