ALGEMENE VOORWAARDEN GENERATOR HOSTELS

Deze Algemene voorwaarden (Voorwaarden) vormen de basis waarop Generator (zoals hieronder gedefinieerd) accommodatie en andere producten en diensten in zijn hostels zal aanbieden aan Klanten (zoals hieronder gedefinieerd) en Gasten (zoals hieronder gedefinieerd). Door een Boeking (zoals hieronder gedefinieerd) te voltooien, stemt de klant ermee in zich aan deze Voorwaarden te houden.

1 Interpretatie

1.1 In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen deze betekenis, tenzij de context anders vereist:

“Aankomstdatum” betekent de datum waarop het verblijf van de Klant in het hostel zal beginnen, zoals vermeld in de Boekingsgegevens.

“Boeking” betekent de reservatie door de Klant van accommodatie en eventuele andere producten en diensten, zoals vermeld in de Boeking, die door Generator wordt aanvaard.

“Boekingsgegevens” betekent de details van de Boeking, waaronder het aantal Gasten, het aantal vereiste kamers, de duur van het verblijf van de Gasten in het Hostel en alle andere producten en/of diensten die in de Boeking zijn opgenomen.

“Kosten” betekent de kosten die de Klant moet betalen met betrekking tot de Boeking.

“Contract” betekent het contract tussen de Klant en Generator met betrekking tot de Boeking.

“Klant” betekent de persoon die de Boeking uitvoert.

“Generator” betekent Generator Hostels Limited (geregistreerd ondernemingsnummer 03192617) of een ander bedrijf in dezelfde bedrijvengroep als Generator die het Hostel exploiteert.

“Gasten” betekent de Klant en eventuele derden die deze uitnodigt tot het Hostel met betrekking tot de Boeking.

“Hostel” betekent het hostel dat in bezit is van of wordt geëxploiteerd door Generator, waarvan de locatie wordt vermeld in de Boeking.

2 Boekingen

2.1 Klanten kunnen Boekingen aanvragen via de website van Generator of door contact op te nemen met het personeel van Generator in het Hostel.

2.2 Wanneer Klanten Boekingen aanvragen, moeten ze informatie over hun identiteit verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2.3 Een aanvraag voor een Boeking wordt pas als aanvaard beschouwd zodra Generator de aanvaarding heeft bevestigd en een boekingsreferentie heeft verstrekt. Op dat moment komt het Contract tot stand.

2.4 Onderhevig aan bepaling 4 zal Generator alle mogelijke inspanningen leveren om tegemoet te komen aan alle aanvragen van de Klant om de Boekingsgegevens te wijzigen, maar elke aanvraag om de datums of verblijfsduur te wijzigen of producten en/of diensten toe te voegen, is van tijd tot tijd onderhevig aan beschikbaarheid en betaling van de Klant voor de langere duur en/of toegevoegde producten en/of diensten tegen de standaardtarieven van Generator.

2.5 Wanneer bedden in een gedeelde kamer worden geboekt, zal Generator proberen om mensen die samen hebben geboekt, in dezelfde kamer onder te brengen. Dit kan echter niet worden gegarandeerd.

3 Kosten en betaling

3.1 De Kosten zijn zoals ze door Generator aan de Klant worden vermeld bij de aanvraag van een Boeking door de Klant.

3.2 Tenzij anders overeengekomen door Generator, dekken de Kosten alleen de accommodatie in het Hostel en de Klant kan extra kosten worden aangerekend, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor maaltijden, roomservice en toegang tot draadloos internet (de “Bijkomende kosten”).

3.3 Klanten worden geïnformeerd over het bedrag van de Bijkomende kosten voordat ze deze kosten oplopen.

3.4 Boekingen zijn onderhevig aan de volgende handelingen door de Klant: vooraf volledig betalen van de Kosten of, naar keuze van Generator, het betalen van boekingskosten en/of een aanbetaling; het verstrekken van geldige creditcardgegevens waarmee de betaling van de Kosten of van het saldo van de Kosten (in voorkomend geval) en eventuele Bijkomende kosten kan worden uitgevoerd, bij het inchecken in het Hostel of tijdens het boeken.

3.5 Als het volledige bedrag niet volledig vooraf is betaald op het moment van boeken, moet het saldo van de Kosten bij het inchecken in het Hostel meteen door de Klant worden betaald. Eventuele Bijkomende kosten moeten worden betaald op het moment dat ze worden opgelopen of, naar keuze van Generator, bij het uitchecken van de Klant in het Hostel.

3.6 De volgende betaalmethodes worden door Generator geaccepteerd

3.6.1 Creditcards en bankpassen
Amsterdam, Berlijn Prenzlauer Berg, Berlijn Mitte, Kopenhagen, Hamburg, Londen, Parijs en Venetië:

  • American Express, Diners Club, Visa en Mastercard.
  • Barcelona en Dublin:
  • Diners Club, Visa en Mastercard

Stockholm:
Creditcards en bankpassen van VISA en Mastercard worden geaccepteerd in Stockholm

3.6.2 Contant geld, creditcards of bankpassen, als de Klant zelf betaalt in het Hostel.

3.7 Houd er rekening mee dat alle boekingen voor een verblijf van 10 dagen of meer die worden gemaakt voor ons hostel in Parijs, onderhevig zijn aan een aanbetaling van 10%; dit geldt voor beide betaalmethodes (eerste betaalmethode: 'nu betalen', 'Beste prijs: niet-restitueerbaar'; tweede betaalmethode: 'later betalen', 'Flexibele prijs: Gratis annulering') en kan niet worden gerestitueerd.

4 Annuleringen

4.1 Alle individuele boekingen met aanvang van 16 maart tot en met 30 april zijn onderhevig aan een flexibele boekingsclausule waarbij boekingen opnieuw kunnen worden geboekt voor elke datum vóór 30 december 2020. Dit geldt voor alle Generators.

4.2 Alle groepsreserveringen behandelen wij graag met u direct. Wij vragen u om contact op te nemen met ons reserveringsteam of met uw respectievelijke Generator accountmanager.

4.3 Indien de klant een gereduceerd tarief is aangeboden op voorwaarde dat de boeking niet meer kan worden gerestitueerd bij annulering, blijven alle kosten van toepassing op die boeking in geval van annulering of wijziging van die boeking.

4.4 Wanneer de klant niet tijdig annuleert of niet komt opdagen op de dag van aanvang van de boeking, wordt de volledige boeking geannuleerd en wordt het volledige bedrag van die boeking de klant in rekening gebracht
.
4.5 Generator behoudt het recht om een boeking te annuleren mocht het hostel niet meer beschikbaar zijn als gevolg van omstandigheden buiten de controle van Generator. Generator zal de klant de mogelijkheid bieden om zonder extra boekingskosten een datum in de toekomst te boeken.

4.6 Generator kan de boeking op elk moment annuleren als de door de klant verstrekte betalingsgegevens, in overeenstemming met clausule 3.4.2, ongeldig zijn en de klant niet tijdig alternatieve accurate gegevens heeft verstrekt.

 

5 Inchecken en uitchecken

5.1 De inchecktijd in het geboekte Hostel is 14:00 uur. Inchecken vóór 14:00 uur kan beschikbaar zijn als dit op voorhand is afgesproken met Generator en onder voorbehoud dat niet alle diensten en voorzieningen in het Hostel beschikbaar zullen zijn tot de gebruikelijke inchecktijd.

5.2 De uitchecktijd in het geboekte Hostel is 10:00 uur. Latere uitchecktijden zijn mogelijk als deze op voorhand zijn afgesproken tegen een extra kost en onderhevig aan beschikbaarheid. (Als dit niet op voorhand is afgesproken, kan laten uitchecken dan 10:00 uur ertoe leiden dat de klant een extra overnachting wordt aangerekend tegen het standaardtarief.)

6 Regels van het Hostel

6.1 Bij het inchecken is een geldige foto-identificatie vereist in de vorm van een rijbewijs of paspoort.

6.2 Klanten zijn verplicht zich op een redelijke en verantwoorde manier te gedragen en ervoor te zorgen dat hun Gasten zich op een redelijke en verantwoorde manier gedragen in het Hostel en mogen op geen enkele manier andere gasten storen. Als deze vereiste niet wordt nageleefd, kan dit ertoe leiden dat Gasten worden gevraagd het Hostel te verlaten, in welk geval alle Kosten en Bijkomende kosten onmiddellijk moeten worden betaald door de Gast.

6.3 Roken is verboden binnen het Hostel en is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt in het Hostel door Gasten of bezoekers van de Gast. De Gast kan aansprakelijk zijn voor de redelijke kosten die Generator oploopt voor de reparatie, reiniging of vervanging van eigendom van Generator die is beschadigd, vervuild of verloren door een Gast.

6.5 Dieren zijn niet toegestaan in het Hostel, met uitzondering van geleidehonden. Generator accepteert geen boekingen van personen jonger dan 16 jaar. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet in gedeelde kamers verblijven, maar ze mogen wel in privékamers verblijven als ze worden begeleid door een volwassene ouder dan 18 jaar. Als u tussen 16 en 18 jaar oud bent en in een privékamer wilt verblijven, hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouder of voogd. In Parijs mogen personen jonger dan 18 jaar niet in gedeelde kamers verblijven, maar ze mogen wel in privékamers verblijven als ze worden begeleid door een volwassene ouder dan 18 jaar. Als deze regel niet wordt nageleefd, resulteert dit in automatische Annulering zonder restitutie.

7 Eten en drinken

7.1 Tenzij anders overeengekomen door Generator, omvatten de Kosten geen eten of drank.

7.2 Klanten en hun Gasten mogen in het Hostel alleen voedsel of drank verbruiken die ze van Generator hebben gekocht. Ze mogen binnen Generator geen eten of drank verbruiken die buiten het Hostel is gekocht.

8 Mindervalide Gasten

8.1 Generator voldoet aan alle wetten betreffende de behandeling van en voorzieningen voor mindervalide Gasten.

8.2 Klanten met bijzondere vereisten in verband met invaliditeit moeten het managementteam van het Hostel vóór de Aankomstdatum op de hoogte stellen.

9 Aansprakelijkheid van Generator

9.1 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van Generator te beperken of uit te sluiten voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Generator, zijn werknemers, onderaannemers of agenten; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of (c) enige andere zaak waarvoor het Hostel zijn aansprakelijkheid niet mag beperken of uitsluiten.

9.2 Als Generator deze Voorwaarden schendt of nalatig is, is het verantwoordelijk voor het verlies of de schade dat door de Klant wordt geleden en een voorzienbaar resultaat is van de schending of nalatigheid, maar is het niet verantwoordelijk voor onvoorzienbaar verlies of onvoorzienbare schade. Verlies of schade is te voorzien als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van de schending van deze Voorwaarden door Generator of als ze door Generator en de Klant werden overwogen bij het aangaan van het Contract.

9.3 De Klant stemt ermee in dat Generator zijn voorzieningen, producten en diensten alleen aan de Klant aanbiedt voor privégebruik en niet aansprakelijk is jegens de Klant voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

10 Persoonsgegevens

10.1 Generator behandelt de gegevens van Klanten volgens de Zweedse wet op persoonsgegevens (1998: 204).

10.2 De Klant stemt hierbij in met de verzameling van persoonsgegevens van de Klant door Generator, zoals naam, achternaam, e-mailadres, burgerservicenummer, klantnummer, adres, contactgegevens en details van het bankrekeningnummer en IP-nummer.

10.3 De persoonsgegevens worden door Generator gebruikt voor de uitvoering van het Contract, voor marketing, als basis voor statistieken en voor Generator-productontwikkeling. Generator heeft het recht om uw persoonsgegevens met zijn partners te delen voor reclame en promotie.

10.4 De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd en gegroepeerd voor de selectie, prioritering en planning van de marketing van Generator, zogenaamde 'profiling'.

10.5 Als klant van Generator gaat u ermee akkoord dat u marketinginformatie zult ontvangen per e-mail, telefoon, e-mail of sms, en andere digitale kanalen. Marketing per e-mail en sms valt onder de Zweedse marketingwet. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan alle kantoren binnen de Generator-groep.

10.6 Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de Zweedse autoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is of na officiële opdracht hiertoe.

11 Algemeen

11.1 De onderhavige bepalingen zijn niet van invloed op de rechten die de Klant van tijd tot tijd heeft als consument op grond van de wetgeving inzake consumentenbescherming.

11.2 Generator kan zijn rechten en plichten op grond van het Contract overdragen aan een andere organisatie, maar zal de Klant altijd op de hoogte stellen als dit gebeurt en dit heeft geen invloed op de rechten van de Klant op grond van het Contract.

11.3 Generator is niet aansprakelijk jegens de Klant voor het niet of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis buiten de controle van Generator (inclusief maar niet beperkt tot extreem ongunstige weersomstandigheden, werkstaking of natuurrampen). Als een dergelijke gebeurtenis Generator ervan verhindert om aan de Boeking te voldoen, kunnen beide partijen het Contract opzeggen.

11.4 Generator kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving wijzigen. De versie van deze Voorwaarden die van kracht is op het moment van de Boeking blijft echter van toepassing op het Contract. Klanten worden geadviseerd om de website van Generator te raadplegen voor de recentste versie van deze Voorwaarden voordat ze een Boeking voltooien.

11.5 Generator voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de Data Protection Act of Wetgeving inzake persoonsgegevens 1998 (de “Wet”). Generator verwerkt persoonsgegevens (zoals in de Wet gedefinieerd) met betrekking tot Klanten en Gasten uitsluitend met het doel om aan zijn verplichtingen volgens het Contract te voldoen en zijn rechten volgens het Contract uit te oefenen. Generator zal dergelijke persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, met uitzondering van derden die diensten leveren aan Generator, zoals de verlening van juridisch advies.

11.6 Geen enkele nalatigheid door Generator om deze Voorwaarden af te dwingen wordt beschouwd als een verklaring van afstand van het recht om die bepaling of andere bepalingen van deze Voorwaarden nadien af te dwingen. Dergelijke nalatigheid wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending en zal eveneens geen voortdurende verklaring van afstand vormen.

11.7 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie.

11.8 Dit Contract (met inbegrip van niet-contractuele aangelegenheden en verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden) worden geregeld voor en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en de rechtbank van Engeland en Wales is bevoegd om geschillen die in verband hiermee ontstaan te behandelen (ook met betrekking tot niet-contractuele aangelegenheden).

11.9 Geen enkele persoon die geen partij is onder het Contract heeft enige rechten in verband met het Contract. 

14. Winter Promotion 20% OFF

14.1   20% OFF all properties subject to availability
14.2   Reservation must be made 3+ days prior to arrival date
14.3   2 nights minimum stay
14.4   Not applicable with any other promotions
14.5   Stay dates: Nov. 10th 2019 to Mar. 28th 2020